تبلیغات
 این فیلم مربوط به تظاهرات توده ای دانشجویان اخوان المسلمین در مقابل ساختمان اداره دانشکده الازهر مصر است 

https://www.youtube.com/watch?v=bJhYaF-xxOo&app=desktop


https://www.youtube.com/watch?v=Boo52a1vtNE&feature=youtu.be