تبلیغات

 این خواننده با انتشار ویدیویی، ضمن ابراز احترام به حضرت زینب(س)، تاکید کرد حاضران مراسم فقط مسیحیان بودند و ایرانیها یا نیروهای مقاومت در آن حضور نداشته اند
https://www.youtube.com/watch?v=aYPBH-HwX-U&feature=youtu.be