تبلیغات
این الاغ پیشتر توسط یک حمله هوایی اسرائیل در رفح در نوار غزه جنوبی کشته شده بود
https://www.gettyimages.com/license/525372030